Elana Levi (אילנה לוי)

Picture of yourself

Elana Levi (אילנה לוי)
לימוד גליל

אילנה לוי - מנחה מורים ותלמידים במסגרת 'מורשה-כל ישראל חברים' לקידום מצויינות יהודית חברתית. למדה אמנות ומחשבת ישראל באורנים ובמדרשה כמו גם יזמות וצילום. ממייסדי לימוד גליל, הלימוד הראשון שיצא מגבולות אנגליה. הוסמכה כרבה חילונית הומניסטית. גרה במצפה הילה שבגליל. אם לבר ומתן.